Powiedz swojemu lekarzowi, że znalazłeś go u nas!

Rodzinny (Ogólny)

Lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu - specjalista medycyny rodzinnej, kluczowy element podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarze specjaliści medycyny ogólnej, specjalizacji, która rozpoczęła w latach 70. i 80. kształcenie lekarzy specjalistów do pracy w POZ, jest równorzędną ze specjalizacją z medycyny rodzinnej zgodnie z przepisem paragrafu 20 odnośnikiem 14 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 01.02.1983 r. wraz z jego nowelizacją z dnia 19 sierpnia 1994 r. /DZ. U. Min. Zdr. nr 11 poz. 23/. Zatem w chwili obecnej lekarze rodzinni to lekarze ze specjalizacją z medycyny rodzinnej i specjaliści II stopnia medycyny ogólnej. Okręgowe Rady Lekarskie wydały lekarzom specjalistom medycyny ogólnej zaświadczenia, iż powyższy tytuł lekarza specjalisty medycyny ogólnej został uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 31 Dyrektywy Rady 93/16/EWG. Wymieniony dokument jest traktowany jako równoważny z uzyskaniem dyplomu specjalisty medycyny rodzinnej, notyfikowanym przez RP zgodnie z art. 41 Dyrektywy Rady 93/16/EWG.

Ulica: Reja 54b
Telefon: 17 582 63 69
Ulica: Staffa 2
Telefon: 602 623 194
Ulica: Wolności 27 B
Telefon: 507 15 38 36
Ulica: Biernackiego 10
Telefon: 17 586 31 77
Ulica: Żeromskiego 17
Telefon: 17 586 31 33
Ulica: Tańskiego 2
Telefon: 17 585-25-15, 582-40-81
Ulica: Żeromskiego 17
Telefon: 17 586 31 33
Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 10
Telefon: 17 780 05 95, 17 585 38 49
Ulica: Podleszany 414
Telefon: 17 586 49 18
Ulica: Skłodowskiej-Curie 10
Telefon: 17 585 38 49

                            Grupa Sagnet wraz z innymi podmiotami na swoich stronach wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Dowiedzidz się więcej