raindrops.jpg

W połowie grudnia ub.r. w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia rozpoczęła działalność Poradnia Chirurgii Naczyniowej.

Poradnia zlokalizowana jest w budynku Szpitala (pawilon C, parter, pok. nr 18). Rejestracja odbywa się w pokoju nr 22 od poniedziałku do piątku osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub telefonicznie: (17) 78 00 147.

Harmonogram pracy lekarzy w poradni:

dr n. med. Janusz Zdziebło - poniedziałek: 10:00-14:00

lek. med. Marek Wilczyński - środa: 13:00 - 14:00

dr n. med. Piotr Gembal - środa: 14:00 - 16:00

lek. med. Stanisław Dec - środa: 16:00 - 18:00

dr n. med. Krzysztof Milik - piątek: 10:00 -

W związku z trudnościami pojawiającymi się w trakcie prowadzonych negocjacji ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników średniego szczebla Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu pragnę uprzejmie wyjaśnić, iż całość odpowiedzialności za ich przebieg spoczywa na dyrekcji szpitala pod kierownictwem dyrektora Leszka Kołacza.

- Zarząd Powiatu Mieleckiego, pod moim kierownictwem, powierzył dyrekcji szpitala jako stronie sporu umocowanie do prowadzenia negocjacji z przedstawicielami związków zawodowych. Z mojej strony wyszła jedynie inicjatywa znalezienia kwoty koniecznej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników średniego szczebla, którą w drodze konsensusu udało się >>>